§ 4. - Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.14.99

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1969 r.
§  4.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą - w zależności od miejscowych warunków i opłacalności produkcji - ustalać niższe niż określone w § 3 ust. 1 pkt 1-8 przeliczniki z jednostek powierzchni na ary przeliczeniowe dla wszystkich lub niektórych upraw, jednolicie dla całego województwa (miasta wyłączonego z województwa) lub różnie dla poszczególnych jego obszarów.