Art. 16. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 16. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  16.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.