Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.7.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.
Art.  15.
1. Podatek od dochodów cząstkowych wymierza się według następującej skali:
Kwota dochodu cząstkowegoStopa podatku
złotych%
ponaddo
6.6007.2005
7.2008.4006
8.4009.6007
9.60010.8008
10.80012.0009
12.00013.50010
13.50015.00011
15.00016.50012
16.50018.00014
18.00021.00016
21.00024.00018
24.00030.00020
30.00036.00022
36.00045.00024
45.00054.00026
54.00063.00028
63.00072.00030
72.00090.00032
90.000108.00034
108.000126.00036
126.000144.00038
144.000162.00040
162.000180.00042
180.000204.00044
204.000252.00046
252.000300.00048
300.000-50
2. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze źródeł przychodów należących do pierwszej grupy źródeł przychodów wymierza się podatek według skali ust. 1 obniżony o 25%.
3. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze źródeł przychodów należących do drugiej grupy źródeł przychodów wymierza się podatek według skali ust. 1 obniżony o 20%.
4. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze źródeł przychodów należących do trzeciej grupy źródeł przychodów wymierza się podatek według skali ust. 1 obniżony o 10%.
5. Od dochodów cząstkowych osiągniętych ze źródeł przychodów należących do piątej grupy źródeł przychodów wymierza się podatek według skali ust. 1 podwyższony o 25%.
6. Jeżeli podatnik posiada źródła przychodów należące do różnych grup źródeł przychodów, wówczas dla obliczenia podatku od poszczególnych dochodów cząstkowych stosuje się stopę podatku ze skali ust. 1 odpowiadającą łącznej sumie dochodów cząstkowych z uwzględnieniem zniżek bądź zwyżki, o których mowa ust. 2, 3, 4 i 5.
7. Jeżeli księgami handlowymi podatnika objęte są wyniki ze źródeł przychodów należących do różnych grup źródeł przychodów, sposób zaś prowadzenia ksiąg nie daje możliwości ustalenia wysokości nadwyżek z poszczególnych źródeł, wówczas cały dochód wykazany księgami podlega opodatkowaniu według skali właściwej dla tego źródła przychodów, które należy do najwyżej opodatkowanej grupy źródeł przychodów.