[Wejście w życie ustawy] - Art. 62. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - [Wejście w życie ustawy] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  62.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.