[Wyłączenie obowiązku deklarowania wszystkich działek rolnych w przypadku rolnika uczestniczącego w systemie dla małych... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 21a. - [Wyłączenie obowiązku deklarowania wszystkich działek rolnych w przypadku rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  21a.  [Wyłączenie obowiązku deklarowania wszystkich działek rolnych w przypadku rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw]

Rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013, nie musi, zgodnie z art. 72 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1306/2013, deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których nie ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, chyba że taka deklaracja jest wymagana do celów innej pomocy lub innego wsparcia.