[Wejście w życie ustawy] - Art. 38. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2022.407 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Wejście w życie ustawy] - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.407 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  38.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia 3 .

3 Ustawa została ogłoszona w dniu 5 lutego 2009 r.