Art. 13. - Państwowy podatek przemysłowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.46.339 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1936 r.
Art.  13.
(1)
Za oddzielne przedsiębiorstwo górnicze uważa się zespół szybów, sztolni, wież wiertniczych i tym podobnych urządzeń, należących do jednego przedsiębiorstwa, a znajdujących się w obrębie jednego terenu kopalnianego i służących do wydobywania tego samego produktu.
(2)
Wydobywanie ubocznych produktów kopalnianych przy prowadzeniu głównej eksploatacji górniczej nie uważa się za oddzielne przedsiębiorstwo.