Art. 8. - Państwowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.45.352 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1935 r.
Art.  8.
(1)
Ustanawia się opłatę od pojazdów konnych, używanych do zarobkowego przewozu towarów poza obszarami jednej gminy.
(2) 9
Opłata wynosi w stosunku rocznym - 9 zł od każdych 100 kg nośności.
(3)
Przy obliczaniu nośności pojazdów stosuje się odpowiednio przepis art. 6 ust. 3.
9 Z dniem 1 września 1935 r. opłatę od pojazdów konnych, używanych do zarobkowego przewozu towarów poza obszarami jednej gminy w wysokości 9 zł. od każdych 100 kg nośności, podwyższa się do 10 zł., a dla pojazdów kursujących na drogach gruntowych obniża się do 5 zł., zgodnie z § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany opłat od pojazdów mechanicznych i od niektórych pojazdów konnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz.U.35.65.405).