Art. 13. - Państwowy Fundusz Drogowy. - Dz.U.1933.45.352 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - Państwowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.45.352 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1935 r.
Art.  13.

Do stawek opłat od pojazdów nie mogą być ustanowione żadne dodatki zarówno na rzecz Państwa, jak i na rzecz związków samorządowych.