Art. 24. - Państwowa wyłączność poczty, telegrafu i telefonu.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.44.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1932 r.
Art.  24.

Wszelkie należności prawne poczty, telegrafu i telefonu z tytułu nie zapłaconego lub nie dopłaconego porta i innych opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych - ściągane będą przymusowo w drodze administracyjnej, jak należności skarbowe.