Art. 19. - [Dokumenty będące podstawą postępowania prowadzonego przed Komisją] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  19.  [Dokumenty będące podstawą postępowania prowadzonego przed Komisją]

W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 1 pkt 2, postępowanie przed Komisją prowadzone jest na podstawie:

1)
zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
2)
zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa niezawiadomienia;
3)
zgłoszenia monitorowania przez Komisję postępowań, o których mowa w art. 24-25a;
4)
prawomocnego orzeczenia o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu postępowania karnego ze względu na przedawnienie karalności przestępstwa.