Art. 15. - [Regulamin Komisji; wzory informacji i pouczeń] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  15.  [Regulamin Komisji; wzory informacji i pouczeń]

Komisja określa regulamin swojego działania oraz wzory informacji i pouczeń określonych w ustawie.