[Kara grzywny za niedopełnienie obowiązków informacyjnych] - Art. 25. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Kara grzywny za niedopełnienie obowiązków informacyjnych] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  25.  [Kara grzywny za niedopełnienie obowiązków informacyjnych]
1. 
Kto nie dopełnia obowiązku przekazania informacji lub dokumentów, o którym mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 4 i 5, art. 17a, art. 17b i art. 18 ust. 4-6a, podlega grzywnie do 500 000 zł.
2. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.