[Obowiązki informacyjne Prezesa NBP wobec Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych] - Art. 23. -... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Obowiązki informacyjne Prezesa NBP wobec Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  23.  [Obowiązki informacyjne Prezesa NBP wobec Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych]

Prezes NBP informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o systemach, o których mowa w art. 15, oraz o podmiotach prowadzących te systemy.