Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  3. 
1.  Instytucja spełnia wymagania określone w załączniku III i w załączniku V do rozporządzenia nr 2017/373.
2.  Osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego zapewnia się zgodnie z normami i zalecanymi metodami postępowania zawartymi w Załączniku 3 oraz zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 2017/373.