§ 13. - [Koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami w okresie nauczania zdalnego] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  13.  [Koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami w okresie nauczania zdalnego]
W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.