[Udostępnianie danych o podmiotach świadczących usługi lub realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub... - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 29a. - [Udostępnianie danych o podmiotach świadczących usługi lub realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  29a.  [Udostępnianie danych o podmiotach świadczących usługi lub realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej]

Nie ujawnia się:

1)
wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej,
2)
danych osobowych podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności kulturalnej, związanych z posiadanymi prawami wyłącznymi

- jeżeli do tych usług lub dostaw nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, a podmiot ten zastrzegł, że powyższe informacje nie mogą być udostępniane. 2

2 Art. 29a część wspólna zmieniona przez art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2020) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.