Art. 39f. - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  39f. 

(uchylony).