Art. 182. - [Ograniczenie egzekucji ze środków na rachunku rezerwowym] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2023 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  182.  [Ograniczenie egzekucji ze środków na rachunku rezerwowym]

Ze środków na rachunku rezerwowym nie może być prowadzona egzekucja przeciwko powszechnemu towarzystwu.