Art. 155. - [Delegacja ustawowa - dodatkowe ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  155.  [Delegacja ustawowa - dodatkowe ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne]

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze, mając na względzie ochronę interesów członków tych funduszy.