Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.

DZIAŁ  IIA  13

 (uchylony)

Art.  20a.  14

 (uchylony)

Art.  20b.  15

 (uchylony).

Art.  20c.  16

 (uchylony)

Art.  20d.  17

 (uchylony).

Art.  20e.  18

 (uchylony).

Art.  20f.  19

 (uchylony)

Art.  20g.  20

 (uchylony).

Art.  20h.  21

 (uchylony).

Art.  20i.  22

 (uchylony).

Art.  20j.  23

 (uchylony).

Art.  20k.  24

 (uchylony).

Art.  20l.  25

 (uchylony).

Art.  20m.  26

 (uchylony).

Art.  20n.  27

 (uchylony).

Art.  20o.  28

 (uchylony).

Art.  20p.  29

 (uchylony).

Art.  20q.  30

 (uchylony).

Art.  20r.  31

 (uchylony).

13 Dział IIA uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
14 Art. 20a uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
15 Art. 20b uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
16 Art. 20c uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
17 Art. 20d uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
18 Art. 20e uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
19 Art. 20f uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
20 Art. 20g uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
21 Art. 20h uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
22 Art. 20i uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
23 Art. 20j uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
24 Art. 20k uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
25 Art. 20l uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
26 Art. 20m uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
27 Art. 20n uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
28 Art. 20o uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
29 Art. 20p uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
30 Art. 20q uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.
31 Art. 20r uchylony przez art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2200) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2019 r.