Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.492

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 9 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie opłat za przydział mieszkań i pomieszczeń w gminie miasta Rzeszowa.

Na zasadzie art. 14 ustawy, z dnia 27. XI. 1919 r. Dz. U. R. P. № 92 poz. 498 zarządzam co następuje:
Art.  1.

Tytułem opłaty za przydzielanie mieszkania dla osób prywatnych może Zarząd Gminy m. Rzeszowa pobierać jednorazową opłatę w wysokości 50% miesięcznego czynszu od każdego pokoju, kuchni i łazienki, zaś za przydzielenie lokalu dla urzędów publicznych w wysokości 80% miesięcznego czynszu. Opłaty te mogą być ściągane drogą administracyjną.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia a równocześnie traci moc obowiązującą w stosunku do gminy miasta Rzeszowa art. 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 23. XII. 1919 r. Dz. U. Rz. P. № 3 poz. 15 r. 1920.