Opłaty stemplowe od spółek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.7.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1936 r.
w sprawie opłat stemplowych od spółek.

Na podstawie art. 4 ust. (2) ustawy z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie opłat stemplowych od spółek (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 238) zarządza się co następuje:
(1)
Terminy, przewidziane w art. 1 i 4 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie opłat stemplowych od spółek (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 238), przedłuża się do końca 1937 r.
(2)
Termin, przewidziany w art. 2 powołanej ustawy, przedłuża się do końca czerwca 1938 r.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.