§ 4. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  4. 
Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie wydanego zezwolenia na czas nieokreślony ustala się w wysokości 20 zł.