[Cel pobierania opłat abonamentowych] - Art. 1. - Opłaty abonamentowe. - Dz.U.2020.1689 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Cel pobierania opłat abonamentowych] - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r.
Art.  1.  [Cel pobierania opłat abonamentowych]

Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), zwanej dalej "ustawą o radiofonii i telewizji", przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.