Art. 14. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  14.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.