Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 3 marca 1922 r.
o opłacaniu przesyłek pocztowych przy nadaniu w obrocie wewnętrznym.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 por. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem 1 kwietnia 1922 r. wszystkie przesyłki pocztowe, nadawane w obrocie wewnętrznym muszą być opłacane przy nadaniu.

Wyjątek stanowią:

1) przesyłki pocztowe, wolne od opłaty pocztowej w obrocie wewnętrznym na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310).
2) zwykłe listy i kartki pocztowe, które mogą być nadawane nieopłacone lub tylko częściowo opłacone.
3) zwykłe druki, próbki towarowe i papiery handlowe, które muszą być przynajmniej częściowo przy nadaniu opłacone.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1922 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe przepisy, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.