§ 6. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.25.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1969 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.