§ 7. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.50.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1961 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.