§ 2. - Określenie maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów. - Dz.U.2000.17.217 - OpenLEX

§ 2. - Określenie maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.17.217

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2000 r.
§  2.
Do wpłat dokonanych przez podatników na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.