§ 5. - Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz... - Dz.U.2008.160.994 - OpenLEX

§ 5. - Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.160.994

Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 2008 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)