Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.40.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1968 r.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.