Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.40.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1968 r.
§  1. Renta inwalidzka na zasadach określonych w art. 11 ust. 1-8 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) przysługuje żołnierzowi, jeżeli inwalidztwo spowodowane zostało chorobą objętą wykazem chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, ustalonym na podstawie art. 7 ust. 5 wymienionej ustawy.