[Zasady wydawania orzeczeń przez komisje kontroli zawodowej] - Art. 19. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 19. - [Zasady wydawania orzeczeń przez komisje kontroli zawodowej] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  19. [Zasady wydawania orzeczeń przez komisje kontroli zawodowej]
1.
Komisje nakładają kary, określone w art. 4, w drodze orzeczenia na podstawie wyników rozprawy.
2.
Przy wydawaniu orzeczeń komisje kierują się zasadami etyki, godności i sumienności zawodowej, przestrzeganymi zwyczajowo bądź ustalonymi orzecznictwem Komisji Odwoławczej.