[Zwolnienie od opłaty skarbowej w postępowaniu dyscyplinarnym] - Art. 17. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 17. - [Zwolnienie od opłaty skarbowej w postępowaniu dyscyplinarnym] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  17. [Zwolnienie od opłaty skarbowej w postępowaniu dyscyplinarnym]

Przepisy o opłacie skarbowej, dotyczące zwolnienia od tej opłaty w postępowaniu dyscyplinarnym, stosuje się odpowiednio do postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.