[Obsługa administracyjna członków komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia] - Art. 15. -... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 15. - [Obsługa administracyjna członków komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  15. [Obsługa administracyjna członków komisji kontroli zawodowej oraz rzeczników dobra służby zdrowia]

Czynności kancelaryjne i gospodarcze, związane z działalnością i urzędowaniem komisji oraz rzeczników dobra służby zdrowia, załatwiają urzędy władz, przy których czynne są komisje.