§ 5. - Odpowiedzialność sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.43.257

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1966 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.