Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.
§  6. 
1.  Generalny Inspektor przechowuje dokumenty pisemne i elektroniczne odebranych zgłoszeń w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
2.  Generalny Inspektor zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów pisemnych i elektronicznych odebranych zgłoszeń wyłącznie pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, którym taki dostęp jest niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych.