Art. 85ca. - [Skutek ponownego popełnienia takiego samego czynu] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  85ca.  [Skutek ponownego popełnienia takiego samego czynu]

W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa w art. 85aa ust. 1-2b, wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 85aa ust. 1-2b:

1)
jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie;
2)
ustala się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie z pkt 1 i art. 85aa ust. 1-3.