Art. 83. - [Produkcja, marketing lub umieszczanie somatotropiny bydlęcej] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  83.  [Produkcja, marketing lub umieszczanie somatotropiny bydlęcej]

Kto produkuje, prowadzi marketing lub umieszcza na rynku w celu stosowania u krów mlecznych somatotropinę bydlęcą albo podaje somatotropinę bydlęcą krowom mlecznym

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.