Art. 77a. - [Wyłączenie odpowiedzialności - działalność w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  77a.  [Wyłączenie odpowiedzialności - działalność w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych]

Przepisu art. 77 pkt 1 nie stosuje się do działalności w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.