Art. 76. - [Produkcja i przywóz somatotropiny bydlęcej dokonywana w celu jej wywozu do państw trzecich] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  76.  [Produkcja i przywóz somatotropiny bydlęcej dokonywana w celu jej wywozu do państw trzecich]

Zakaz, o którym mowa w art. 75, nie dotyczy produkcji somatotropiny bydlęcej lub jej przywozu, dokonywanych w celu jej wywozu do państw trzecich.