Art. 70. - [Zakaz podawania zwierzętom gospodarskich substancji o działaniu hormonalnym i beta-agonistycznym] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  70.  [Zakaz podawania zwierzętom gospodarskich substancji o działaniu hormonalnym i beta-agonistycznym]

Zabrania się podawania zwierzętom gospodarskim lub zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie:

1)
substancji o działaniu hormonalnym:
a)
działających jako osad,
b)
o okresie karencji dłuższym niż 15 dni,
c)
dla których nie istnieją odczynniki lub urządzenia, stosowane w technikach analitycznych, umożliwiające wykrycie obecności pozostałości przekraczających dopuszczalne poziomy;
2)
produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym o okresie karencji dłuższym niż 28 dni.