Art. 26ga. - [Zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii dostarczenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  26ga.  [Zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii dostarczenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych]

Do podmiotu będącego odbiorcą przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, który został wskazany w świadectwie zdrowia lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce jako odbiorca tych produktów, stosuje się przepis art. 23a.