Art. 23a. - [Zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii dostarczenia zwierząt, produktów lub czynników chorobotwórczych] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  23a.  [Zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii dostarczenia zwierząt, produktów lub czynników chorobotwórczych]

Podmiot, któremu zostały dostarczone zwierzęta, produkty lub czynniki chorobotwórcze, zgłasza niezwłocznie dostarczenie tych zwierząt, produktów lub czynników chorobotwórczych powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce ich dostarczenia.