Art. 18a. - [Warunki dopuszczenia tranzytu zwierząt] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  18a.  [Warunki dopuszczenia tranzytu zwierząt]

Dopuszcza się tranzyt zwierząt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską, jeżeli:

1)
są spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone przy tranzycie danego gatunku zwierząt;
2)
przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia.