[Tytoń do stosowania doustnego] - Art. 7. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Tytoń do stosowania doustnego] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  7.  [Tytoń do stosowania doustnego]
1. 
Zabrania się produkcji i wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego.
2. 
(uchylony).