[Wyłączenie stosowania ustawy do niektórych rodzajów papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych] - Art. 11g. - Ochrona... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 11g. - [Wyłączenie stosowania ustawy do niektórych rodzajów papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  11g.  [Wyłączenie stosowania ustawy do niektórych rodzajów papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych]

Przepisów ustawy dotyczących papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych nie stosuje się do papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, na które należy uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego lub które podlegają wymaganiom określonym w przepisach o wyrobach medycznych.