[Kontrola świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium] - Art. 7. - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z... - Dz.U.2017.2111 - OpenLEX

Art. 7. - [Kontrola świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium] - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2111

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.
Art.  7.  [Kontrola świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium]
1. 
Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.
2. 
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby korzystającej z solarium, organy, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.