[Sprowadzanie i rozmnażanie zwierząt w ogrodach zoologicznych] - Art. 72. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Sprowadzanie i rozmnażanie zwierząt w ogrodach zoologicznych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  72.  [Sprowadzanie i rozmnażanie zwierząt w ogrodach zoologicznych]
1. 
Do ogrodów zoologicznych sprowadza się tylko te zwierzęta, którym w ogrodzie można zapewnić warunki odpowiadające potrzebom biologicznym danego gatunku.
2. 
Zwierzęta w ogrodach zoologicznych nie mogą być rozmnażane, jeżeli ich potomstwu nie zapewni się właściwych warunków hodowli i utrzymywania.